O NÁS

MIROSLAV TUPÝ, Ing. arch., narozen 16. 03. 1966 v Českých Budějovicích,

1980 – 1984 studium gymnázium Český Krumlov,
1985 – 1986 doplňkové pomaturitní studium Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích,
1987 – 1994 studium ČVUT fakulta architektury,
od 02. 1994 do 02. 1998 zaměstnán v ateliéru GIRSA AT Praha (technik, projektant),
od 04. 1997 členství v České komoře architektů,
od 03. 1998 OSVČ, založení ATELIERU DOMUS, specializovaného atelieru zaměřeného na obnovu a rekonstrukci historických staveb a památkových objektů.

ATELIER DOMUSatelier pro rekonstrukce historických staveb a památkových objektů, Lidická 179/47, 370 01 České Budějovice byl založen k 01. 03. 1998. Koncepční projektová kancelář s působností na celém území České republiky je především zaměřena na obnovu a rekonstrukce historické architektury a stavebních památek s uplatňováním konzervačního přístupu, na novostavby v historickém prostředí a na interiéry staveb.

Zájem atelieru se především soustřeďuje na téma péče o stavební památky. Bez ohledu na rozdílnost, vyplývající z odlišného rozsahu, významu, stáří a technického stavu, má přístup ke každé památce řadu shodných rysů. Základem je poznání, k němuž je potřebné využít všech dostupných prostředků a kde hraje velmi důležitou roli mezioborová spolupráce. Společným jmenovatelem přípravy všech akcí je stanovení vhodné koncepce (projektového řešení i režimu realizace), jež vytváří předpoklady pro kvalifikovanou realizaci s cílenou redukcí zásahů do památkové podstaty.

Důstojná prezentace se zachováním autentického výrazu památky je podle našeho mínění důležitá nejen pro přehlednost a objektivitu dalšího poznání, ale i pro širší orientaci a chápání významu historických souvislostí, jež podmiňuje získávání hlubšího vztahu k památkám. Úroveň péče o památky je vyústěním složitého procesu a odráží znalosti, kvalitu přípravy, zájem, souhru i pracovitost všech zúčastněných. Výsledky naší práce jsou vždy dílem této širší kolektivní spolupráce.

Zpracováváme komplexní návrhy od předprojektové přípravy až po realizaci stavby:

  • Předprojektová příprava – ideový záměr obnovy objektu (areálu) včetně nástinu architektonického a technického řešení, popř. odhadu nákladů. Dále zajistíme stavebně-technické, stavebně-historické a restaurátorské průzkumné práce, podrobné zaměření stávajícího stavu objektu včetně 3D skenování a fotodokumentaci stávajícího stavu
  • Projektová dokumentace jednotlivých výkonových fází objektu (areálu): celková koncepce obnovy, architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti, dokumentace pro realizaci stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr, dokumentace skutečného provedení stavby
  • Návrh interiéru včetně realizační (dílenské) dokumentace
  • Návrh terénních a zahradních úprav
  • Autorský dozor po celou dobu realizace stavby

Pracovníci stálého týmu atelieru: Ing. arch. Miroslav Tupý, Simona Lavičková, Jakub Diepold, Šárka Linhartová a ověřený kompletní tým specialistů inženýrů, zajišťující dokumentace speciálních profesí.